NDT Bobath

Terapia NDT-Bobath narodziła się z inspiracji oraz głębokiego zrozumienia neurologii i fizjologii ruchu. Jej twórcami byli Karel Bobath, fizjoterapeuta, i jego żona Berta Bobath, lekarz neurolog. Początki tej metody sięgają lat 40. XX wieku, kiedy para ta pracowała z dziećmi dotkniętymi cerebralnym porażeniem dziecięcym (CP). 

Karel i Berta Bobath:

Karel Bobath urodził się w Czechosłowacji i ukończył studia z zakresu fizjoterapii. Berta Bobath była lekarzem neurologiem. Para zaczęła współpracę w dziedzinie rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Ich praca skupiała się na dzieciach z cerebralnym porażeniem dziecięcym, co stało się punktem wyjścia do rozwoju metody NDT-Bobath.

Początkowe Obserwacje:

Podczas pracy z dziećmi dotkniętymi CP, Karel i Berta Bobath zauważyli, że niektóre standardowe techniki rehabilitacyjne nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Postanowili więc zgłębić związki między funkcjonowaniem mózgu a ruchem ciała, co doprowadziło do głębokiego zrozumienia neurologii.

Zrozumienie Plastyczności Mózgu:

Bobathowie byli jednymi z pierwszych terapeutów, którzy zaczęli dostrzegać plastyczność mózgu, zdolność mózgu do adaptacji i zmiany w odpowiedzi na bodźce. To zrozumienie stało się podstawą dla ich podejścia do terapii, skupiającego się na pobudzaniu prawidłowych wzorców ruchowych poprzez odpowiednie bodźce sensoryczne.

Rozwój Metody:

Karel i Berta Bobath nieustannie rozwijali swoją metodę, zgłębiając coraz głębiej związki między mózgiem a ruchem ciała. W latach 50. XX wieku opublikowali swoją pierwszą książkę, "The Normal Reflexes of the Newborn", w której przedstawili swoje wczesne obserwacje i teorie dotyczące rozwoju ruchowego.

Międzynarodowy Wpływ:

Metoda NDT-Bobath szybko zdobyła uznanie w środowisku terapeutycznym i stała się międzynarodowym standardem w leczeniu pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Szkolenia z tej metody są obecnie dostępne na całym świecie, przyczyniając się do rozwoju wiedzy i umiejętności terapeutów w obszarze rehabilitacji neurologicznej.

Współpraca małżeństwa Bobath i ich wkład w dziedzinę rehabilitacji neurologicznej były kluczowe dla powstania Terapii NDT-Bobath, która nadal odgrywa istotną rolę w poprawie jakości życia osób z różnorodnymi schorzeniami neurologicznymi.