Terapie

TERAPIE OFEROWANE NASZYM PACJENTOM:

NDT – BOBATH – jedna z wiodących metod neurokinezjologicznych stworzonych dla potrzeb rehabilitacji niemowląt i dzieci. Istotą terapii jest szczegółowa analiza głównego problemu pacjenta z uwzględnieniem ograniczeń ruchowych , zmysłowych , percepcyjnych i poznawczych, w kierunku ustalenia głównych celów terapeutycznych: krótkoterminowych i długoterminowych.

Głównymi założeniami metody są:

 • prawidłowe ukierunkowanie rozwoju psychoruchowego niemowląt i dzieci;
 • dążenie do maksymalnej samodzielności pacjenta w życiu codziennym poprzez nauczanie niezbędnych dla niego funkcji;
 • dążenie do poprawy jakości posiadanych już umiejętności ;
 • zapewnienie różnorodności i zmienności ruchów co stanowi stymulację dla poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Wszystkie te cele terapeuta stara się realizować ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej , psychicznej , poznawczej i społecznej pacjenta -co wyróżnia tę niezwykłą metodę na tle wielu innych. Metoda NDT-Bobath jest wybitnie przyjazną dziecku metodą terapii, uwzględniającą naturalne potrzeby dziecka do pozytywnego kontaktu emocjonalnego z bliskimi i otoczeniem.

Terapia jest szczególnie polecana dla niemowląt :

 • prezentujących opóźnienie rozwoju psychoruchowego;
 • prezentujących asymetrię ułożeniową i funkcjonalną;
 • prezentujących nieprawidłowe napięcie mięśniowe;
 • przedwcześnie urodzonych u których szczególnie ważna jest prawidłowa pielęgnacja.

Terapia stosowana jest także u dzieci po pierwszym roku życia u których występują różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie budowy i funkcjonowania aparatu ruchu obejmujące:

 • zaburzenia neurologiczne;
 • zaburzenia ortopedyczne;
 • wady genetyczne;
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego;
 • przetrwałe asymetrie;
 • wady postawy.

 

PNFProprioceptive Neuromuscular Facilitation proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe.Głównym celem terapiijest ułatwienie wykonywania codziennych czynności poprzez funkcjonalna poprawę ich jakości. Poprawa zaburzeń strukturalnych podczas terapii przyczynia się do:

 • zwiększenia siły mięśniowej;
 • poprawy zakresu ruchu;
 • polepszenia kontroli ruchu;
 • poprawy czucia głębokiego – poprawy schematu ciała;
 • przeciwdziałania przykurczom.

Ruchy w terapii PNF wykonywane są trójpłaszczyznowo tak by były zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Określone wzorce ruchowe kończyn górnych, dolnych, łopatek, miednicy, głowy i tułowia mogą być wykorzystane do korekcji ustawienie kręgosłupa w trzech płaszczyznach.

Metoda adresowana jest do dzieci prezentujących:

 • zaburzeniami pochodzenia neurologicznego;
 • zaburzenia pochodzenia ortopedycznego;
 • skoliozy;
 • wady postawy. 

FITS Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (przy opisie tej terapii zdjęcie FITS)specjalistyczna koncepcja ukierunkowana na terapię dzieci i młodzieży z różnego stopnia zaawansowanymi skoliozami oraz wadami postawy. Głównym założeniem terapii jest uświadomienie pacjentowi problemu jaki dotyczy jego postawy.

Działanie terapeutyczne ma na celu:

 • relaksację tkanek miękkich;
 • poprawę zakresu ruchomości odpowiednich stawów;
 • korekcję trójpłaszczyznową ustawienia kręgosłupa;
 • specjalistyczne ćwiczenia oddechowe działające derotacyjnie na zniekształconą klatkę piersiową;
 • utrwalenie prawidłowego wzorca postawy w świadomości pacjenta.

Terapia wykorzystuje elementy nowoczesnych metod terapeutycznych jak :PNF, terapia tkanek miękkich, terapia manualna, praca z taśmami Thera-Band.

Kinesiology taping  - Jest to metoda terapii polegająca na sensorycznym oddziaływaniu plastra na organizm człowieka. Specjalny rodzaj aplikacji, dobrany indywidualnie dla potrzeb pacjenta może skutecznie pomóc w likwidacji bólu, korekcji wad postawy, wspomagać pracę mięsni lub działać przeciwobrzękowo.

Polecana dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych w przypadku:

 • nieprawidłowego ustawienia poszczególnych elementów aparatu ruchu

( np. stopy i kolana koślawe lub szpotawe, skośne ustawienie miednicy, pochylenie głowy do jednego barku, odstające łopatki);

 • zespołów bólowych ( np. zespół bolesnego barku, bóle kręgosłupa);
 • zmian obrzękowych ( np. po urazach, zabiegach );
 • zaburzeń neurologicznych (np. stopa opadająca, uszkodzenie splotu ramiennego).

Masaż leczniczy – to indywidualnie dobrany masaż w zależności od wskazań medycznych pacjenta. Bazuje na pracy na tkankach miękkich różnymi technikami mającymi na celu rozluźnienie lub pobudzenie danych mięśni. Często wspomagany różnymi terapiami tkanek miękkich np. terapią powięziową. Działanie masażu jest przeciwbólowe, korekcyjne, przeciwobrzękowe. Masaż ten adresowany jest zarówno do niemowląt jak i do dzieci starszych.