Terapeuci

dr Pyzio-Kowalik - fizjoterapeuta

Wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej obroniła rozprawą pt. „ Ocena asymetrii ułożeniowej niemowląt z zburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej”. Autorka i współautorka publikacji naukowych poświeconych problemom fizjoterapii pediatrycznej.

Brała udział, również czynny, na licznych konferencjach naukowych poświęconych tematyce związanej z rehabilitacją niemowląt i dzieci.

Uzyskała międzynarodowe certyfikaty z metod kinezyterapeutycznych takich jak: NDT-Bobath, PNF, Kinesiology Taping.

Ukończyła również następujące kursy: FITS( Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie, Diagnostyka i Terapia Dzieci Ryzyka.

Uczestniczyła w wielu międzynarodowych warsztatach i szkoleniach poświęconych wykorzystaniu nowoczesnych metod w terapii niemowląt i dzieci. Min.: Upledger Cranio Sacral Therapy, Problem niestabilności odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Historia i założenia podejścia NDT Bobath, Kinesiology Taping w fizjoterapii nerwu twarzowego, Wczesna Interwencja, Metody wczesnej diagnostyki i wspomagania rozwoju dziecka, Koncepcja Castillo Moralesa

Jako instruktor pływania i młodszy ratownik przez wiele lat związana była z nauką pływania dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z wadami postawy i skoliozami.

Od kilku lat z wielką pasją poświęca się rehabilitacji niemowląt i dzieci prezentujących bardzo różne zaburzenia rozwoju psychoruchowego szczególnie pochodzenia neurologicznego. Szczególne miejsce w jej pracy zajmują niemowlęta przedwcześnie urodzone oraz pacjenci z rzadkimi wadami genetycznymi.

Z zamiłowania jest sportowcem poświęcającym każdą wolna chwilę na ulubiona formę rekreacji ruchowej szczególnie bieganie, pływanie kolarstwo górskie narciarstwo biegowe.

mgr Stachorzecka-Krakowiecka - fizjoterapeuta

Specjalizuje się głównie w terapii dzieci wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń pochodzenia neurologicznego. Ponadto zakres działań fizjoterapeutycznych obejmuje terapię pacjentów m.in. z: zespołami genetycznymi, chorobami nerwowo-mięśniowymi, zaburzeniami ortopedycznymi, wadami postawy i skoliozami.

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ukończyła Specjalizację w dziedzinie fizjoterapii w Centrum Rehabilitacji REPTY w Tarnowskich Górach. . Praca specjalizacyjna związana jest z tematyką kompleksowej terapii dzieci z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego w wybranych jednostkach neurologicznych.

Certyfikowana terapeutka metody NDT-Bobath EBTA

Certyfikowana terapeutka metody PNF rozwiniętego o doskonalący kurs PNF w pediatrii

Posiada uprawnienia do stosowania metody Kinesiology Tapingu czyli Plastrowania terapeutycznego

Ukończyła liczne zagraniczne kursy specjalistyczne w Wielkiej Brytanii (w latach 2005-2006):

PROACT – SCIPr UK® (1-3)- w pracy z pacjentami z zaburzeniami behawioralnymi i autyzmem, PECS – Komunikacja funkcjonalna , Paediatric First Aid – Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Dyplomowana terapeutka kursów: Współczesne kierunki protezowania i aparatownia kończyn i tułowia , Masaż klasyczny , Fizjoterapia chorych z chorobami układu krążenia, Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka , Podstawy Fizjoterapii w Neurorehabilitacji

Uczestniczka licznych konferencji i warsztatów dotyczących tematyki fizjoterapeutycznej. Upledger Cranio Sacral Therapy, Problem niestabilności odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Historia i założenia podejścia NDT Bobath, Kinesiology Taping w fizjoterapii nerwu twarzowego, Wczesna Interwencja, Metody wczesnej diagnostyki i wspomagania rozwoju dziecka, Koncepcja Castillo Moralesa

Ukończona Specjalizacja Instruktorska w dziedzinie aerobiku, jest odzwierciedleniem zamiłowania do aktywności fizycznej w połączeniu z tańcem i muzyką. Inne liczne zainteresowania sportowe: Taniec , Karate kyokushin , Crossfit , Jazda konna.