Sala Doświadczania Świata

CO TO JEST SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA I DO CZEGO SŁUŻY ?

Czy można widzieć lepiej mając problem z widzeniem świata na co dzień ?

Jak postrzegają świat osoby z dysfunkcjami różnych zmysłów?

Kiedy można usłyszeć niesłyszalne dźwięki?Czy można doświadczać i eksplorować świat mając zaburzenia integracji sensorycznej?

Jak poprawić węch , smak, czucie gdy dysfunkcje psychomotoryczne to utrudniają?

Sala doświadczania świata jest koncepcją pomieszczenia o charakterze terapeutycznym , w którym -przy pomocy specjalistycznie dobranego wyposażenia –stworzono unikalne , polisensoryczne i stymulujące środowisko mające szerokie zastosowanie w pracy z pacjentami, którzy w codziennym życiu mają problem z prawidłowym odbieraniem i/lub przetwarzaniem bodźców świata zewnętrznego.

 

Głównym celem stworzenia tego typu sal jest właśnie ułatwienie doświadczania tych zjawisk pacjentom w specjalnie stworzonych warunkach i atmosferze: odczuć, dźwięków , zapachów , obrazów- których nie potrafią wyselekcjonować w chaosie codzienności.

Stąd też MOŻNA ZOBACZYć NIEWIDZIALNE OBRAZY KIEDY STWORZYMY ZACIEMNIONE I WYCISZONE ŚRODOWISKO w którym przedmioty świecą jak gwiazdy na niebie!

MOŻNA POCZUć I DOŚWIADCZYć RZECZY KTÓRYCH NIE SPOSÓB ODKRYć przez dysfunkcje różnych zmysłów.

Gdy wyłączymy inne zmysły np. wzrok , propriorecepcję, węch możemy w absolutnej ciszy stworzyć warunki DO USŁYSZENIA NIESŁYSZALNEGO…

albo EKSPLOROWAć ŚWIAT w inny, nowy, nieznany dotąd sposób.

W końcu można nawet WPŁYWAć NA POPRAWĘ LUB KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI ZABURZONYCH ZMYSŁÓW gdy deficyty i zaburzenia psychomotoryczne to utrudniają w dużym stopniu.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do naszej SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA.

CENTRUM FIZJOTERAPII BOBATH –ul.Haukego-Bossaka 27 – WROCŁAW.

Rejestracja : 517 845 884