Dla Kogo

Terapia adresowana jest do dzieci z

 • Mózgowym porażeniem dziecięcym( postacie spastyczne, wiotkie, z elementami atetozy, ataksji, z porażeniami w postaci monoplegii, diplegii, triplegi, tetraplegii)
 • Obwodowym uszkodzeniem układu nerwowego ( uszkodzenie splotu barkowego, uszkodzenia nerwów obwodowych)
 • Przepuklinami oponowo-rdzeniowymi
 • Chorobami nerwowo mięśniowymi w tym
  • Neuropatie ( np. zespół Guillaina-Barrego, rdzeniowy zanik mięśni – również w postaci choroby Werdinga –Hoffmana);
  • Miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne’a, Beckera, merozyno-ujemna)
  • Miastenie
 • Zespołami genetycznymi w tym między innymi:
  • Zespół Downa
  • Zespół Angelmana
  • Zespół Dandy’ego-Walkera
  • Zespół Canterella
  • Zespół Marden –Walker
  • Choroba Palizaeusa-Merzbachera
  • Zepół Noonan
  • Zespół Aperta
  • Zespół Klinefeltera
  • Zespół Turnera
  • Zespół Marfana
  • Zespół Pierre Robina
  • Zespół Pradera
  • Zespół Golz-Gorlin
 • Całościowymi zaburzeniami rozwoju szczególnie sfery psychicznej w tym między innymi:
  • Autyzm
  • Zespół Aspergera
  • Zespół Retta
  • Zespoły nadpobudliwości ruchowej z deficytami uwagi
  • Różnego stopnia upośledzenie rozwoju umysłowego
 • Skoliozamiróżnego stopnia ( jednołukowe, dwułukowe trzyłukowe, z rotacyjnym ustawieniem klatki piersiowej, z garbem żebrowym, wałem lędźwiowym)
 • Wadami postawy na przykład:
  • Wady ustawienia stóp ( stopy płasko- koslawe, końsko-szpotawe, płaskostopie podłużne/poprzeczne, przywiedzenie przodostopia)
  • Wady ustawienia kolan ( kolana koślawe, szpotawe)
  • Wady ustawienia kończyn dolnych ( przykurcze zgięciowe stawów biodrowych, kolanowych, przeprosty stawów kolanowych, wzmożona rotacja zewnętrzna/wewnętrzna kończyn dolnych)
  • Anatomiczne i funkcjonalne skróty kończyn
  • Wady ustawienia miednicy ( asymetria, skręcenie)
  • Wady ustawienia kręgosłupa ( odwrócenie krzywizn kręgosłupa, powiększona lordoza lędźwiowa, powiększona kifoza piersiowa)
  • Wady ustawienia barków ( asymetria)
  • Wady ustawienia głowy ( kręcz szyi)

niemowląt z:

 • nieprawidłowym napięciem mięśniowym
  • obniżonym ( słaba kontrola głowy i tułowia, opóźnienie fizjologicznych czynności psychoruchowych lub nie osiąganie niektórych z nich)
  • podwyższonym ( zaciskanie piąstek, prężenie kończyn dolnych , opóźnienie fizjologicznych czynności psychoruchowych lub nie osiąganie niektórych z nich)
 • asymetrią ułożeniową
  • dominujące pochylenie głowy do jednego barku
  • dominujący skręt głowy w jedną stronę
  • skrót jednego boku a wydłużenie drugiego
  • asymetria ukształtowania główki (spłaszczenie potylicy po jednej stronie)
 • asymetrią funkcjonalną
  • chwytanie zabawek tylko jedną rączką
  • obroty z pleców na brzuch i z brzucha na plecy tylko przez jeden bok
  • asymetryczna praca kończyn dolnych
 • kręczem szyi
 • tendencjami odgięciowymi tułowi a i głowy
 • stwierdzonymi zaburzeniami typu:
  • ZOKN (zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej)
  • wady genetyczne
  • wcześniactwo
  • zaburzenia ortopedyczne